Nasze Niepubliczne Przedszkole Parafialne to Tradycja…

Wszystko zaczęło się około roku 1880, kiedy w czasie „Kulturkampfu”, Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przybyły do Zdun. Wkrótce po przybyciu zaczęły one prowadzić „Ochronkę” dla dzieci polskich, która mieściła się najprawdopodobniej przy Placu Ks. Piotra Skargi. Przed wojną prowadzona była w domu przy ul. Łacnowej (obecne Państwowe Przedszkole). Po okupacji od 1949 r. „Ochronkę” prowadziła Siostra Ludwika Jankowska.

Wówczas za sprawą ks. prob. Z. Szuberlaka przeniesiono ochronkę do Domu Katolickiego (późniejsza siedziba „ASKO”).
W 1952 r. siostra Ludwika otrzymała przeniesienie, a jej miejsce zajęła Siostra Teresa Wołyńska. W 1963 r. sytuacja jaka zaistniała w Polsce zmusiła ówczesnego ks. prob. Mariana Kwiatkowskiego do przeniesienia „Ochronki” do zakrystii. Były to bardzo trudne czasy dla ochronek i domów prowadzonych przez siostry zakonne. Zajęcia odbywały się tam do 1984 roku.

Ks. prob. Jan Orpel przeniósł „Ochronkę” do nowo wybudowanego Domu Katechetycznego. Od 1992 r. „Ochronka” przekształciła się w Niepubliczne Przedszkole Parafialne, w którym dyrektorem jest zawsze ksiądz proboszcz tej parafii. 14 lipca 1999 r. odeszła od nas do Pana s. Teresa Wołyńska – opiekująca się dziećmi naszego przedszkola ponad pół wieku.Każdego roku dzieci naszego przedszkola przygotowują z wychowawczyniami jasełka bożonarodzeniowe, bal przebierańców, “zajączka wielkanocnego”, Dzień Mamy, Dzień Babci i Dziadka oraz inne.
Obecnie w parafialnym przedszkolu są trzy radosne grupy dzieci: “Słoneczka” – grupa młodsza (od 2,5 lat), “Gwiazdeczki” – grupa średnia i “Promyczki” – grupa starszaków. Dzieci korzystają z pomocy neurologopedy, oligofrenopedagoga, terapii sensorycznej, uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, rytmice, katechezie przedszkolnej.

Obejmujemy także opieką i wychowaniem dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedszkole współpracuje z Biblioteką Publiczną w Zdunach, m. in. uczestnicząc w akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”, z Izbą Muzealną – uczą się patriotyzmu, poznają historię Polski i miasta Zduny.

W latach 2015 – 2018 przedszkole przeszło remont kapitalny, stając się piękną placówką kształcenia i wychowywania w duchu chrześcijańskim powierzonych nam dzieci. Także w tym czasie powstał nowy, kolorowy i bezpieczny plac zabaw. Modernizacja przedszkola trwa nadal…

Zapraszamy serdecznie do naszego przedszkola!