zdrowy-przedszkolak-n

KONKURS RECYTATORSKI :-)Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie recytatorskim
„Zdrowy przedszkolak”


REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO


Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Zdunach.
Konkurs recytatorski adresowany jest do przedszkolaków każdej grupy wiekowej I-Słoneczka, II -Promyczki, III – Gwiazdeczki.
Cele konkursu:

1. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.
2. Promowanie postaw prozdrowotnych poprzez wykorzystanie kultury żywego słowa wśród dzieci.
3. Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci.
Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu
Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach:
I kategoria – SŁONECZKA
II kategoria – PROMYCZKI
III kategoria – GWIAZDECZKI
Każda grupa przedszkolna może zgłosić dowolną liczbę przedszkolaków, które do udziału w konkursie są przygotowane przez mamę lub tatę (babcię, dziadka, ciocię…)
Zgłoszenie udziału dziecka w konkursie (karta zgłoszenia do pobrania w załączniku lub w przedszkolu) dokonuje rodzic nauczycielkom z grupy Słoneczek w terminie
do 21 MAJA 2021 r.
Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce prozdrowotnej.
Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie.
Oceny wystąpień konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
KONKURS planowany jest na 2 czerwca tj. środa.
Kryteria oceny
Recytację ocenia komisja w trzech grupach wiekowych I, II, III.
Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
Poprawne i płynne deklamowanie,
Kontakt ze słuchaczem,
Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu),
Pomysłowe przebranie.
.
Nagrody
Przewidziane są nagrody główne za I miejsce w każdej grupie wiekowej .
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz niespodzianki za udział w konkursie.
Pozostałe ustalenia
Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Serdecznie zachęcamy do udziału Alina Praczyk i Patrycja Mizera 😉
Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email